Pengurusan

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR


~ Menyelia rekod aduan dan tindakan tatatertib pelajar mengikut Buku Panduan Tatatertib Pelajar Kolej Islam Darul Ridzuan.

~ Menyelia Sekreteriat Jawatankuasa Tatatertib dalam mengendalikan prosiding tatatertib pelajar Kolej Islam Darul Ridzuan mengikut Akta Universiti & Kolej,  Universiti (AUKU) 1971, kaedah-kaedah Kolej Islam Darul Ridzuan (Tatatertib Pelajar)

~ Menyelia dekan dan unit-unit lain di Jabatan Hal Ehwal Pelajar dalam urusan pentadbiran am.

~ Menyelia permohonan cuti dan tuntutan kewangan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar.

~ Mengurus, melaksana dan merekod urusan PTPTN, Dermasiswa dan Baitulmal.

~ Menyediakan dan menyelia keperluan dan justifikasi bajet tahunan Unit Kebajikan & Pinjaman.

~ Menyelia urusan penempatan pelajar di asrama Kolej Islam Darul Ridzuan.